donderdag 28 februari 2013

Dinsdag 14 mei 2013

De volgende Licht&Zinnig avond vindt plaats op dinsdag 14 mei 2013, in de Muiderweek; de jaarlijkse feestweek in de Muiderkerk. Houd de website www.muiderkerk.nl in de gaten voor updates!

dinsdag 19 februari 2013

Dinsdag 26 februari 2013

Licht&Zinnig: Gekke Dominees met Hans Visser

Op dinsdag 26 februari is niemand minder dan drugs- en daklozen dominee Hans Visser bij ons te gast!
Hans Visser is oa. bekend als oud-predikant van de Pauluskerk in Rotterdam en Project Perron Nul, een opvangplek naast het Centraal Station in Rotterdam, waar dakloze verslaafden methadon werd verstrekt.
Voorafgaand aan Hans Visser’s verhaal willen we graag een cultuurrijk en culinair hapje met elkaar eten. Geheel in stijl van de thematiek van de avond, én om een brug te slaan van Amsterdam naar Rotterdam, wordt dit eten verzorgd door vrijwilligers van Filah, het eettafelproject van Kerk&Buurt Westerpark, waarbij vooral dak- en thuislozen graag aanschuiven voor een gezonde en voedzame maaltijd. Kerk&Buurt werker Zwanine Siedenburg vertelt ons daarbij kort iets over Kerk&Buurt, het werk bij Filah en de bezoekers van de projecten.
Om de avond helemaal af te maken, zal de muzikale medewerking van de avond worden verzorgd door de Straatklinkers, het daklozenkoor in Amsterdam. Zij zingen liederen uit verschillende culturen, veelal meerstemmig, vol met betekenissen of gewoon ter verstrooiing. Diverse instrumenten als gitaar, djembe, fluit of accordeon, maken het helemaal af.
Dinsdag 26 februari, 19:00 eten (opgave verplicht), 20:00 programma, 22:00 borrel.

Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam.

Bijdrage eten: €5,-, programma: vrijwillige bijdrage, €3 – 5,-.
Info & aanmelding: Linda@amsterdampact.nl.
Website Hans Visser: http://www.domineehansvisser.nl.
Website Kerk&Buurt Westerpark:
http://kerkenbuurtwesterpark.nl/.
Website Amsterdamse Straatpastoraat:
http://luctanja.wordpress.com/straatpastoraat-amsterdam/.
Wees welkom!
De volgende Licht&Zinnig avond vindt plaats in de Muiderweek, op dinsdag 14 mei 2013. Dan zal Jaap Smit, voorzitter van CNV, in ons midden zijn als Gekke Dominee.

maandag 14 januari 2013

Dinsdag 15 januari 2013

Gekke Dominees met André de Oude

Stilte in de storm’

Over de betekenis van stilte tijdens en na een uitzending

In het nieuwe jaar combineert Licht&Zinnig de komst van een legerdominee met de Maand van de Spiritualiteit.

Dat levert een verrassende combinatie op!

Op dinsdag 15 januari is André de Oude te gast bij Licht&Zinnig. Momenteel werkt hij als geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Ook doet hij aan mediation: conflictbemiddeling. André zal ons vanuit zijn achtergrond als legerdominee oa. iets vertellen over zijn uitzending naar Afghanistan.

In januari vindt ook de Maand van de Spiritualiteit plaats. Het thema is dit jaar ‘stilte’. André de Oude zal met zijn verhaal bij dit thema aanhaken en vertellen welke plek stilte inneemt als je op uitzending gaat, en over wat er daarna met je gebeurd. Ook het publiek wordt niet vergeten en krijgt vragen mee, waar je stil van wordt…

Met muzikale medewerking van Pien Tieman, die ons stil maakt met haar prachtige harpspel.

Dinsdag 15 januari, 19:30 inloop met live muziek, 20:00 programma, 22:00 borrel.

Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam.
Entree: vrijwillige bijdrage, €3 – 5,-.
Info & aanmelding:
Linda@amsterdampact.nl.

Website André de Oude:
http://www.adeoude.nl/page.php?13.
Website Maand van de Spiritualiteit: http://www.maandvandespiritualiteit.nl/.  
We zoeken nog versterking bij het organisatieteam van Licht&Zinnig. Interesse? Mail naar:
Linda@amsterdampact.nl.

Graag tot dan!

PS: Save the date: onze volgende bijeenkomst is op 26 februari. Dan is Gekke Dominee Hans Visser, bekend van 'Perron Nul' bij ons te gast.

maandag 10 december 2012

Dinsdag 18 december 2012

Muzikaal intermezzo / eindejaarsafsluiting

Op 18 december houdt Licht&Zinnig een muzikaal intermezzo.Even geen Gekke Dominees, daarmee gaan we in januari weer verder. Dat intermezzo doen we in stijl; Ibiss komt bij ons optreden!

Wie of wat is Ibiss? De Ibis is een klein vogeltje met een speciale plek in de Egyptische mythologie en is zelfs te vinden in het boek Job. De vogel staat altijd symbool voor schrijven, overpeinzen, verhalen en dit is dan ook het uitgangspunt van de kunstgroepIbiss. Ibiss bestaat uit Gerben Roebersen en Jasper Schonewille. Door improvisaties met piano, drums, kerkorgel, tape echo's en wat al niet meer, creëert Ibiss een muzikaal verhaal om zo in een vogelvlucht bij de vragen des levens stil te staan. Deze vlucht bestaat niet alleen uit muziek, maar ook uit poëzie en schilderijen. Op de website en Facebookpagina van Ibiss zijn impressies te vinden om hier een beeld bij te krijgen.

Behalve een muzikaal intermezzo, betreft 18 december ook de eindejaarsafsluiting van Licht&Zinnig; een avond over terugkijken en over de tijd die voorbij vliegt. Voor Ibiss meer dan mooie kans om op deze avond hun nieuwe album te laten horen. Dit album vertelt namelijk een verhaal dat grotendeels gebaseerd is op en geïnspireerd is door het requiem, als ritueel. Het album, Sire, my love, gaat over het beleven en vast willen houden van momenten, zoals bij de mythe van Orpheus maar ook bij het verhaal van de Emmaüsgangers.

Mis het niet!

Dinsdag 18 december, Muiderkerk: Linnaeusstraat 37, Amsterdam. 19:30 inloop 20:00 optreden Ibiss, met borrel na afloop.
Zie ook de prachtige flyer met een schilderij van Ibiss in de bijlage.

Website Ibiss: http://www.ibissmusic.com/ .Info & aanmelding: Linda@amsterdampact.nl.
Kosten: vrijwillige bijdrage, ca. €3-5,-

woensdag 7 november 2012

Dinsdag 20 november 2012

GEKKE DOMINEES MET KLAAS VOS


Op 20 november is Ajaxdominee Klaas Vos te gast bij Licht&Zinnig.

Klaas Vos verwierf vooral bekendheid als radio-programmamaker bij de VPRO. Bij Licht&Zinnig komt hij onder de titel 'Voetbal als religie', als predikant én actief lid bij de ledenraad van Ajax, vertellen over de combinatie van beide rollen in zijn leven. Zijn deze te verenigen? En welke rol speelde en speelt de kerk in zijn leven?

Klaas Vos geeft het publiek na zijn verhaal een casus mee, waar we in groepjes op mogen 'doorkauwen'. Daarna sluiten we de avond gezamenlijk af.

Met muzikale medewerking van Ineke Stam (zang) en Raoul Ermans (zang en gitaar).

Dinsdag 20 november, 19:30 inloop met live muziek, 20:00 programma, 22:00 borrel.
Entree: vrijwillige bijdrage.

Website Klaas Vos:
http://www.klaasvos.nl/. Aanmelding & info: linda@amsterdampact.nl.
De volgende Licht&Zinnig avond is op dinsdag 18 december. Dan verzorgt de band Ibiss een muzikaal, poëtisch en artistiek optreden bij ons. Zorg dat je erbij bent!

---

Gekke dominees

Ongewone, bijzondere voorgangers of prekers, die hún verhaal vertellen. Dat mag prikkelen of anders zijn. De Gekke dominee waagt zich aan de vragen: wat doe je/deed je in het dagelijks leven, waarom raakt(e) het? Valt er een spirituele laag in te ontdekken? En wat wil je ons daarvan meegeven? De avond wordt door de Gekke dominee afgesloten met een zelfontworpen ritueel, passend bij zijn stijl.
  

donderdag 27 september 2012

Dinsdag 9 oktober 2012

GEKKE DOMINEES MET KLAAS HENDRIKSE

Op dinsdag 9 oktober is de atheïstische dominee Klaas Hendrikse uit Zeeland te gast bij Licht&Zinnig, bekend van het boek ‘Geloven in een God die niet bestaat’. In informele setting vertelt Hendrikse zijn levensverhaal. Ook komt zijn boek aan bod en de impact die het had. Hoe kwam hij er toe het boek te schrijven en wat is er tijdens de nasleep over hem heen gekomen? Wat heeft geloven in God voor toegevoegde waarde? En hoe ziet Hendrikse’s droomkerk eruit? Naderhand krijgt het publiek de gelegenheid om vragen te stellen.

Muzikale opluistering komt dit maal van Flip Noordam (piano) en Sjoukje van der Laan (zang).

De avond wordt door de Gekke dominee afgesloten met een zelfontworpen ritueel, passend bij zijn stijl.
 
Dinsdag 9 oktober, 19:30 inloop met live muziek, 20:00 programma, 22:00 borrel. Vrijwillige bijdrage, richtbedrag: €5,-. Aanmelding & Info: Linda@amsterdampact.nl.
De volgende Licht&Zinnig avond is op dinsdag 20 november. Dan is Ajaxdominee Klaas Vos, o.a. bekend als radioprogrammamaker van de VPRO, bij ons te gast.

maandag 3 september 2012

Dinsdag 18 september 2012

NIEUWE SERIE: GEKKE DOMINEES

Na de zomerstop start Licht&Zinnig in september een nieuwe serie, genaamd ‘Gekke dominees’. Licht&Zinnig biedt daarmee het podium aan ongewone, bijzondere voorgangers of prekers. Dat kunnen échte dominees zijn met een speciale missie, maar ook schrijvers ofcabaretiers. Wij willen graag dat zij hun verhaal vertellen. Dat mag prikkelen of anders zijn, vandaar het predicaat ‘gek’. Vragen die aan de orde kunnen komen, zijn: wat doe je/deed je in het dagelijks leven, waarom raakt(e) het? Valt er een spirituele laag in te ontdekken? En wat wil je ons daarvan meegeven? Daarna is er de gelegenheid vanuit het publiek om vragen te stellen en praten we in groepjes met elkaar na. Eens in de 6 weken biedt Licht&Zinnig rond deze nieuwe serie een programma.Vaste elementen zijn: delen, leren en vieren. Er is een inloop, soms met een maaltijd of live muziek. De avond sluiten we af met een ritueel moment en een borrel.

VREDESWEEK

Licht&Zinnig participeert in de Vredesweek (IKV Pax Christi, 15 t/m 23 sept.) We combineren de eerste avond van onze nieuwe serie 'Gekke dominees' met de Vredesweek en het thema vrede.

VREDESDOMINEE

Janneke Stegeman, promovenda Oude Testament –VU Amsterdam, bijt op 18 september als Vredesdominee het spits af. Met haar onderzoek naar de vorming van religieuze identiteit in en rond een Oudtestamentische tekst over een ‘landbelofte’, onder andere door Israelische joden en Palestijnse christenen in Jeruzalem, bevindt zij zich in het hart van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Wat is haar persoonlijke kijk op vrede, en hoe is deze gevormd door ervaringen in haar onderzoek?

Dinsdag 18 september, 19:30 inloop met live muziek, 20:00 programma, 22:00 borrel.

Aanmelding & info: Linda@amsterdampact.nl

Volgende data
Dinsdag 9 oktober 2012
Dinsdag 20 november 2012
Dinsdag 15 januari 2013
Dinsdag 26 februari 2013

dinsdag 12 juni 2012

Dinsdag 19 juni 2012

LOOPMEDITATIE
Bewust en met aandacht lopen - stap voor stap

Lopen doen we doorgaans om onszelf te verplaatsen van de ene plek naar de andere. Met een duidelijk doel voor ogen. Er bestaan ook andere vormen van lopen. Lopen als meditatief ritueel bijvoorbeeld, ter verdieping van je eigen spirituele weg. Dit willen we gaan verkennen tijdens de laatste Licht&Zinnig avond in de reeks van de ‘Tien Geboden’. We gaan in op de uitnodiging ‘Durf opzij te stappen’.
 
Yogadocente Diecke Bentum leert ons luisteren naar onze ademhaling en ons lichaam, door met ontspannen aandachtigheid en kalmte te bewegen.

Harda van Wageningen en Tedo Kiel leveren een muzikale bijdrage; een mix van bestaande en eigen geschreven nummers.


Wat? Licht&Zinnig
Waar? Muiderkerk, Linnaeusstraat 37
Wanneer? Dinsdag 19 juni 2012
Welke tijd?    
19:30 Inloop met live muziek
20:00 Loopmeditatie
22:00 Vieren en een drankje
Welke kosten? Vrijwillige bijdrage


Info & aanmelding: Linda@amsterdampact.nl
Van harte welkom!

En voor de agenda:
Na de zomerstop gaat Licht&Zinnig weer verder in oktober, met de serie ‘gekke & bijzondere dominees’. De eerste avond is op 2 oktober 2012.

Vrijdag 11 mei 2012

FILMAVOND - THE CONSTANT GARDENER

Licht&Zinnig presenteert wederom een mooi programma, voor allen die geïnteresseerd zijn in zinvolle zingevingsavonden op lichte toon. Voor mensen die graag bezinnen op levensvragen, geloofskwesties en maatschappelijke vraagstukken. En die dit graag samen met anderen doen, in een ongedwongen, ontspannen sfeer.

Dit keer organiseren we een filmavond, in samenwerking met Beeld&Zin, het maandelijkse filmproject - initiatief van de Muiderkerk en de Anna/Bonifatiusparochie.

We vertonen 'De Constant Gardener' - De toegewijde tuinier.

In de film speelt  klokkenluider Justin Quayle (Ralph Fiennes) de hoofdrol. Justin is een Britse diplomaat, die op een dag verliefd wordt op de mensenrechtenactivist Tessa. Zij haalt hem over om haar mee te nemen op zijn reis naar Afrika. De twee worden verliefd en treden in het huwelijk. Als Tessa op een dag vermoord wordt aangetroffen, samen met haar chauffeur, staat het leven van Justin op z’n kop. Hij gaat op onderzoek uit en doet verbazingwekkende vondsten…

Wat? Licht&Zinnig
Waar? Muiderkerk, Linnaeusstraat 37
Wanneer? Vrijdag 11 mei
Welke tijd? Inloop 19:00,start film: 19:30.

Na afloop van de film een nagesprek met een drankje en tapas.

Info & aanmelding: Linda@amsterdampact.nl.

Deze filmavond maakt deel uit van de Muiderweek. Omdat de toren van de Muiderkerk eindelijk af is, is het thema van deze week dit jaar ‘De klokken luiden’. In deze 'feestweek' in de Muiderkerk, die van 6 mei t/m 13 mei duurt, staat de Muiderkerk bol van de activiteiten. Wees welkom! Op www.muiderkerk.nl vind je het actuele aanbod.

Tot dan!

En voor de agenda:De daaropvolgende Licht&Zinnig avond is alweer de laatste avond van dit seizoen, op dinsdag 19 juni. We gaan dan loopmeditatie met elkaar doen, onder begeleiding van yogadocente Diecke Bentum. Tijdens de inloop zal er live muziek worden gespeeld.

Dinsdag 22 april 2012

DAPPERDAG

Op zondag 22 april werkt Licht&Zinnig mee aan de Dapperdag, georganiseerd in de Dapperbuurt in Amsterdam Oost, nabij de Muiderkerk. Op het Dapperplein zullen er allerlei marktkraampjes zijn en de hele dag is er van alles te doen, van 11:00-19:00 uur.
Hieronder lees je meer over deze activiteit. Van harte aanbevolen!

---

Op 22 april 2012 wil de Dapperbuurt in een feestelijke dag laten zien wat er zoal in de Dapperbuurt leeft. Actieve bewoners, kunstenaars en andere professionals tonen een kijkje achter de schermen en laten hun inspirerende projecten zien.
HetDapperplein functioneert vanaf 11.00 uur ’s ochtends als feestterrein, waar muzikanten en theatermakers optreden, waar kinderactiviteiten zijn, en waar contacten gelegd kunnen worden van buur tot buur, maar ook met verschillende buurtorganisaties die zich op de feestmarkt presenteren.
Vanaf het Dapperplein zullen die dag verschillende wandelingen door de buurt plaatsvinden.
Er komt een natuurwandeling, een architectuurwandeling, een kunstenaarsroute, een ‘bewoners-aan-het-stuurwandeling’ en een religiewandeling.
Het feest wordt aan het eind van de middag afgesloten met een hapje en een drankje in het Muiderpoorttheater.


Licht&Zinnig participeert zowel in de religiewandeling als in gezamenlijke aanwezigheid met joden, katholieken en moslims in een kraam op het Dapperplein.
De religiewandeling heeft als motto: ‘Ontmoet elkaar, wandel met compassie van gebedshuis naar gebedshuis, en laat je inspireren tot een ‘dappere’ wens voor vrede.’
De wandeling vertrekt om 11:50 uur van het Dapperplein en komt plus minus om 12.00 uur aan bij Stichting Islamitisch Centrum Amsterdam  in de Tweede van Swindenstraat. Na een ontvangst daar gaat de tocht van een voornamelijk Turkse moskee (SICA) naar een voornamelijk Marokkaanse moskee (ALKARAMA) in de Pontanusstraat en vandaar naar de Muiderkerk. Om 13.15 uur zullen in een korte manifestatie ‘dappere’ wensen voor vrede op het Wensplein worden uitgesproken, waaraan elke deelnemer kan bijdragen. Om 13:30 uur is de wandeling daarmee afgesloten.
De marktkraam zal over materiaal om uit te delen beschikken, omdat in samenwerking met de Reinwardtacademie kernkaarten over joods, christelijk en islamitisch geloof en een jaarkalender met de diverse feestdagen worden gemaakt.


Wat? Licht&Zinnig
Waar? Op en rond het Dapperplein en in de Dapperbuurt
Wanneer? Zondag 22 april
Welke tijd? Van 11:00 - 19:00 uur


Tot dan!

En voor de agenda:De daaropvolgende Licht&Zinnig avond is in de Muiderweek, op vrijdag 11 mei. We vertonen dan de film 'The Constant Gardener'.

Van harte welkom!

donderdag 22 maart 2012

Dinsdag 27 maart 2012

TALENT - HET IS EEN GAVE

Wie ben ik? Wie wil en kan ik zijn? En wat heeft mijn zingeving daarmee te maken?

Op 27 maart staan we bij Licht&Zinnig stil bij jouw gaven en de manier waarop je die kunt inzetten. Ambities en idealen staan centraal. Onder begeleiding van een p
rofessionele coach in talentopstellingen leer je hoe je met jouw talenten verschil kunt maken.

Voorafgaand aan de workshop willen we graag een cultuurrijk en culinair hapje met elkaar eten. Wees welkom!

Na afloop vieren we en drinken we een drankje.

Wat? Licht&Zinnig Talentworkshop
Waar? Muiderkerk, Linnaeusstraat 37
Wanneer? Dinsdag 27 maart
Welke tijd? Eten 19:00 (opgave verplicht), start workshop: 20:00, borrel: 22:00.

Welke kosten? Gratis!

Info (talentopstellingen, de workshop en/of docente Brenda Vos) & aanmelding: Linda@amsterdampact.nl.

Tot dan!

En voor de agenda:
De daaropvolgende Licht&Zinnig avond is in de Muiderweek, op vrijdag 11 mei. We vertonen dan een film.

woensdag 1 februari 2012

Dinsdag 14 februari 2012

FILMAVOND: LIEFDE VOOR...

Valentijn staat voor de deur... Licht&Zinnig organiseert op 14 februari een filmavond rondom dat eeuwenoude woord 'liefde'. De film, 'Le Gamin au velo', toont het brede spectrum rondom dit thema. De film gaat over een jongen (Cyril) die door zijn vader in de steek is gelaten en in een weeshuis opgroeit. Liefde komt hij in ernstige mate tekort. Op 12-jarige leeftijd gaat Cyril op zoek naar zijn vader. Een kapster (Samantha) trekt zich zijn lot aan en neemt hem tijdens de weekenden in huis: een toonbeeld van belangeloze liefde. Maar of Cyril daarmee om kan gaan...? Na de film zullen we het thema liefde met elkaar gaan verkennen a.d.h.v. een nagesprek.

Na afloop vieren we en drinken we een drankje.
Wat? Licht&Zinnig
Waar? Muiderkerk, Linnaeusstraat 37
Wanneer? Dinsdag 14 februari
Welke tijd? Inloop 19:45, start: 20:00, borrel: 22:00.
Welke kosten? Gratis!

Info & aanmelding: Linda@amsterdampact.nl.
Tot dan!

En voor de agenda:De daaropvolgende Licht&Zinnig avond is op 27 maart.
Licht&Zinnig is een initiatief van de Muiderkerk in Amsterdam-Oost, een geloofsgemeenschap met hart voor de buurt en de stad. Licht&Zinnig: sfeervolle avonden over zingeving op een lichte toon, als alternatief voor de zondagse kerkdienst.Licht&Zinnig staat voor ontmoeting, gesprek, beweging, diversiteit en het zoeken naar spiritualiteit.

woensdag 21 december 2011

Dinsdag 10 januari 2012

…Goed gemutst zijn, de lakens uitdelen, iemand voor het lapje houden, hij is in de lappenmand, niet veel om het lijf hebben, met zijn pet naar iets gooien, zich uit de naad lopen…

KLEDING: WAT HEB JÍJ OM HET LIJF?

Op deze avond gaan we in op de vraag: Waar komt onze kleding vandaan? Organisaties Time To Turn en De Schone Kleren Campagne komen ons verlichten met de do’s en dont’s, feiten en wetenswaardigheden over de kleding die we dragen en kopen. Ook Froukje Gaasterland, die vier maanden in India onderzoek deed naar meisjes die werken in de kledingindustrie en daarover haar scriptie schreef, vertelt haar verhaal. Valentine neemt haar zelfgemaakte kleding mee.

Er zijn verschillende, praktische werkvormen. We gaan ‘ns kijken welke kleding jíj om het lijf hebt. Slogans, nieuwe inzichten en leerpunten hangen we aan een… jawel, kledinghanger.

Na afloop vieren we en drinken we een drankje.

Kom en kijk of jij er zonder kleerscheuren vanaf komt!

Wat? Licht&Zinnig
Waar? Muiderkerk, Linnaeusstraat 37
Wanneer? Dinsdag 10 januari 2012
Welke tijd? Inloop 19:45, start: 20:00, borrel: 22:00.
Welke kosten? Gratis!

Info & aanmelding: Linda@amsterdampact.nl

En voor de agenda:De daaropvolgende Licht&Zinnig avond is op dinsdag 14 februari. Uiteraard staat De Liefde centraal! Neem je liefje of je geliefde(n) mee.

dinsdag 8 november 2011

Dinsdag 22 november 2011

Het is weer tijd voor een Licht&Zinnig activiteit!


Dit keer presenteren we...


EEN MENSENRECHTENAVOND

Hiermee sluiten we aan bij de eerder opgestelde uitnodigingen: ‘Jij en ik respecteren elkaar; houd van jezelf en daarmee van hen om je heen’ en ‘Heb sympathie voor iedereen – wees een trooster’.

Naar school of studie gaan. Werk dat je zelf hebt uitgekozen. Vrijheid. Mensenrechten. Zo vanzelfsprekend. Maar niet voor iedereen. Mensenrechten zorgen voor jouw vrijheid en beschermen deze. Hoe voelt het om mensenrechten te ontberen?

Maak kennis met de mensenrechtenorganisaties Girls Rights Watch en International Justice Mission, die elk op eigen manier voorvechters zijn van mensenrechten en kinderrechten in ontwikkelingslanden. Seksuele uitbuiting en kindsekstoerisme zijn hun thema’s. Een heftige en confronterende wereld. Vaak onbekend en onbelicht. Wil jij weten wat er speelt? Ga in gesprek met de organisaties en elkaar. Er zijn presentaties, een workshop en een debat.

Kortom: Leer, frustreer en debatteer!

We hopen je te zien op dinsdagavond 22 november.

Tot dan!

 

Wat? Licht&Zinnig
Waar? Muiderkerk, Linnaeusstraat 37
Wanneer? Dinsdag 22 november
Welke tijd? Inloop 19:45, start: 20:00, borrel: 22:00.
Welke kosten? Gratis!

Meld je aan bij: Linda@amsterdampact.nl

En voor de agenda:
De daaropvolgende Licht&Zinnig avond is op dinsdag 10 januari. Op deze avond gaan we in op de vraag: 'waar komt onze kleding vandaan?'

Licht&Zinnig is een initiatief van de Muiderkerk in Amsterdam-Oost, een geloofsgemeenschap met hart voor de buurt en de stad.

Licht&Zinnig: sfeervolle avonden over zingeving op een lichte toon, als alternatief voor de zondagse kerkdienst.
Licht&Zinnig staat voor ontmoeting, gesprek, beweging, diversiteit en het zoeken naar spiritualiteit.

donderdag 20 oktober 2011

Dinsdag 1 november 2011

Licht&Zinnig (Muiderkerk) & 'De Dummies' (Oude Kerk) presenteren…
...het vervolg op de duurzaamheidsavond:

Workshop

'Dichten voor een bewoonbare aarde'

... door Adriaan Deurloo

Prijswinnaar 'Gedicht in de Gelagkamer' 2011

Als voorbereiding op de prijsvraag 'Dichten voor een bewoonbare aarde' organiseren de Muiderkerk en de Oude Kerk een workshop 'Hoe schrijf ik een (duurzaam) gedicht?' Adriaan Deurloo, die in januari met het prachtige gedicht Andromeda de eerste prijs won, zal de fijne kneepjes aan anderen overbrengen. Alle gelegenheid dus om de poëet in jezelf te leren ontdekken.

Doel van de prijsvraag is: teksten bijeenbrengen die perspectief bieden voor deze kwetsbare planeet aarde, de plek die ons gegeven is. De gedichten moeten ingaan op de ecologische vragen die haar bedreigen. Je mag de gedichten zelf schrijven of een bestaande tekst van een ander insturen. Ook kun je een gedicht samen met anderen schrijven en insturen.

De beste gedichten zullen beloond worden met een 'groene' cadeaubon, een 'groene' publicatie en muziek. Bekende en onbekende componisten zullen ze op muziek zetten. Op 26 januari, Gedichtendag 2012 zullen ze ten gehore gebracht worden op de zolder van de Van Limmikhof. Deelnemende componisten: cantor-organist Christiaan Winter, pianist-componist Anna van Nieukerken, singer-songwriter Leendert Roosenbrand en orgelpionier Jacob Lekkerkerker. Ook zullen er winnende gedichten verschijnen op 'groene' producten en diensten: verpakking van biologische groente en fruit, een & Deugden-biertje, een fair trade-kussensloop en biologische melk.

Voorafgaand aan de workshop is er gelegenheid om onder het genot van een heerlijke maaltijd kennis te maken met de andere toekomstige poëten. De maaltijd wordt verzorgd door Atelier voor Kunst en Koken, een kleurrijk en smakelijk initiatief uit de Indische buurt, zie www.atelierkunstenkoken.nl.

Graag aanmelden voor de maaltijd bij Linda: Linda@amsterdampact.nl. Maaltijd kost € 5.

18:30: eten (facultatief)
20:00: start workshop

Meer info:
Gerrie de Graaf – scriba@oudekerk.nu

http://www.duurzamedichtregels.nl/
http://www.gedichtindegelagkamer.nl/
http://lichtenzinnig.blogspot.com/

dinsdag 20 september 2011

Dinsdag 4 oktober 2011

LICHT&ZINNIG PRESENTEERT...
DUURZAAMHEIDSAVOND

Kom en recycle your lifestyle & thoughts
Er zijn presentaties & workshops: luister, vraag en doe!
M.m.v. Timu Kota & Togetthere.

Het gaat niet goed met de aarde. Dat weten we. Wie is daar verantwoordelijk voor? Wij mensen hebben onszelf altijd als afgescheiden van de rest van de natuur beschouwd. We classificeren dieren, andere schepsels en planten als de ‘natuur’, als iets waar wij buiten staan, en zo gedragen we ons ook. We vragen ons af: hoe zullen we met ‘de natuur’ omgaan? Het antwoord zou moeten zijn: precies zoals we met onszelf omgaan. De mens is een onderdeel van de natuur. We hebben een soort collectief ontwaken nodig. Wordt wakker! Kom tot actie in je eigen leven. De natuur roept ons. Wat is daarop jouw antwoord?

Laat het ons horen op 4 oktober.

Wat? Licht&Zinnig Waar? Muiderkerk, Linnaeusstraat 37 Wanneer? Dinsdag 4 oktober Welke tijd? Inloop 19:45, start: 20:00, borrel: 22:00.

Tot dan!


Geef je op via: Linda@amsterdampact.nl

Licht&Zinnig is een initiatief van de Muiderkerk in Amsterdam-Oost, een geloofsgemeenschap met hart voor de buurt en de stad. Licht&Zinnig: sfeervolle avonden over zingeving op een lichte toon, als alternatief voor de zondagse kerkdienst. Licht&Zinnig staat voor ontmoeting, gesprek, beweging, diversiteit en het zoeken naar spiritualiteit.

Foto: www.dreamstime.com.

donderdag 23 juni 2011

Dinsdag 28 juni 2011

COMEDY EN DE TIEN GEBODEN

Lachen in de kerk? Het kan! Kom dinsdag 28 juni naar Licht & Zinnig en doe mee aan de comedy workshop. Ontdek hoe humor, kerk en de Tien Geboden samengaan. Onder leiding van een professionele comedydocent leer je alles over comedy en het neerzetten van typetjes. Het wordt een hilarische avond, dus neem gerust de tissues maar mee! Ook als toeschouwer ben je van harte welkom. Als alle lachtranen zijn gedroogd sluiten we de avond af met een borrel.

Tot 28 juni! Geef je op via linda@amsterdampact.nl

maandag 2 mei 2011

Maandag 16 mei 2011

JE EIGEN TIEN GEBODEN
De 10 geboden, de nieuwe serie van Licht & Zinnig, gaat van start.

We beginnen de avond met een lekkere maaltijd. daarna gaan we in een brainstorm vrij associeren over leefregels die we belangrijk vinden. Wat zijn jouw 10 geboden, jouw leefregels vandaag de dag, als je ze mocht herschrijven? Want dat mag bij Licht & Zinnig! Graag zelfs! Aan het einde vereeuwigen we onze leefregels op echte 'stenen tafelen'. En zorgen we ervoor dat ze in de steigers komen te staan. Zodat ze zichtbaar zijn in de buurt. Na al dat harde werken, drinken we natuurlijk een borrel! Tot 16 mei!

Muiderkerk - Linnaeusstraat 37
Opgeven bij: linda@amsterdampact.nl

zaterdag 30 oktober 2010

Zondag 7 november 2010

SOCIAL Media SUNDAY: Huil!
Op zondag 7 november vindt in de Muiderkerk de 5e Social Sunday plaats met als thema HUIL! Social Sunday wil inspireren en mensen bij elkaar brengen met behulp van de sociale media. Na de geslaagde LinkedIn-kerkdienst van september 2009 en de wereldprimeur van de Twitterdienst op 26 september 2010 in de Amsterdamse Vincentiuskerk met krantenberichten en tweets tot in Zuid-Amerika en Japan (voor een videoverslag zie uitzending van Katholiek Nederland, op deze site te vinden in linkerzijkolom onder titel 'Eerste twitterdienst in NL') gaat het team van Social Sunday door met de reeks ‘Zing-Vecht-Huil-Bid-Lach-Werk-en-Bewonder’. Presentator is Sergio Felter, humanistisch raadsman Gijsbert van Eijsden van raadsmanonline.nl zal spreken en ‘muziekzendeling’
Brechtje Roos en saxofonist Floor Wittink zullen een Tune In workshop leiden over huilen. Er is gelegenheid om in ‘one minute of inspiration’ te zeggen wat je te vertellen hebt. Social Sunday dominee Fred Omvlee sluit af met stilte en een zegen voor alle social media adepten. Tweets met reacties, gedachten & gebeden naar @socialsundaynl of met #socialsunday worden gezien door aartstwitteraar Bas van der Bent en geprojecteerd op het backchannel. Locatie: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam. Aanvang: 20.00 uur. Toegang is gratis. Na afloop borrel met collecte voor goed doel.

woensdag 7 juli 2010

Gilbert Cyclus in 2010

ETEN - BIDDEN - BEMINNEN

Voor de zomer zijn we met de drukbezochte avond 'Eten tegen verdeeldheid' (in het kader van de verkiezingstijd) begonnen aan de cyclus ETEN - BIDDEN - BEMINNEN. Deze drie thema's vormen de kern van onze visie op het leven. Na de zomer volgen twee nieuwe afleveringen in deze reeks. Op 18 september gaan we het bidden te lijf. Letterlijk. Via de beweging. Hieronder daarover meer. Deze nazomeraflevering van Licht & Zinnig valt trouwens samen met de premiere van de verfilming van de bestseller van Elizabeth Gilbert. De hoofdrol wordt gespeeld door Julia Roberts. In het najaar besteden we aandacht aan het derde thema van de cyclus.

Zaterdag 18 september 2010

IN BEWEGING INGEBED

Bidden en beweging
"Dansen is bidden met de benen, marcheren is vloeken met de voeten," zo stelde de cabaretier Wim Kan. Bewegen en bidden horen bij elkaar. Al was het maar omdat er talloze gebedshoudingen zijn. Veel mensen bidden op de fiets of als ze door de natuur wandelen. Je kunt je handen vouwen als je bidt, maar je kunt ze ook opheffen. Je kunt erbij knielen, maar je kunt net zo goed in een lotushouding gaan zitten. Soms zou je het liefst je vuisten naar de hemel willen opsteken. Als kleine jongen rende ik graag door de stromende regen, omdat ik me daarbij volsterkt één voelde met de wereld. Ja, welke emoties en gevoelens symboliseren onze bewegingen en posities bij het bidden? Wat roepen gebedshoudingen op en zijn er misschien ook andere mogelijkheden?

Op zoek naar nieuwe wegen
Op zaterdag 18 september verkent bewegingskunstenares Riette Beurmanjer met ons dit onbekende terrein. Samen met haar onderzoeken we oude en nieuwe gebedshoudingen. Aan de hand van een prachtig gedicht van Willem Jan Otten proberen we nieuwe wegen te vinden. Vanuit de overtuiging dat bidden een bewegen in vrijheid is.


Tijd: De zaal gaat open om 19.30 uur, om 20.00 uur begint het programma. Plaats: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37 (tegenover het Oosterpark).

donderdag 20 mei 2010

Vrijdag 11 juni 2010

HEILIGHEID EN DUURZAAMHEID

Schepping op de schopstoel
De Muiderweek staat dit jaar in het teken van het thema 'heiligheid'. Wat past er beter bij heiligheid dan duurzaamheid? De heiligheid van de wereld behoedde haar in veel culturen voor uitbuiting. Waar de wereld minder heilig werd geacht, werd ze geplunderd en leeggeroofd. Zoals in de westerse wereld. Toch geloven we ook in de joods-christelijke traditie dat de wereld de schepping is van God en dat we die moeten bewerken en bewaren (Genesis 2:15). Wat zijn daarvan de consequenties?

Tijd voor verandering
Op 11 juni hebben we een gastorganisator: Daniel Krikke van de Amsterdamse diakonie. Hij reist met een karavaan aan sprekers door de stad om op allerlei plekken mensen te motiveren om de handen uit de mouwen te steken. Voor het milieu. Voor Gods schepping. Hun motto: 'Werken aan een geloofwaardige toekomst'. Een van de sprekers die Daniel meebrengt op 11 juni is Reinier van den Berg, bekend van de tv en meteroloog bij Meteo Consult. Verder ontmoeten we de stichting Time to Turn, een groep jonge enthousiastelingen die zich vanuit hun geloof inzetten voor een andere (betere) wereld. Ten slotte wordt er nog een ecologische voetafdruk van de bezoekers gemaakt. Kortom: een zinvolle avond - echt iets voor Licht & Zinnig! Kom ook en laat je inspireren. Voor een geloofwaardige toekomst.

Tijd: De zaal gaat open om 19 uur, om 19.45 uur begint het programma. Plaats: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37 (tegenover het Oosterpark).

donderdag 6 mei 2010

Zaterdag 15 mei 2010

ETEN TEGEN VERDEELDHEID

Demonstratie aan tafel
In deze verhitte verkiezingstijd willen we in Licht & Zinnig op smaakvolle wijze demonstreren dat de culturele verschillen Nederland niet verdelen, maar verbinden. De liefde gaat daarbij door de maag. Samen met jonge moslims uit de buurt willen we als Muiderkerk laten zien dat we bij elkaar horen: door samen te eten tegen de verdeeldheid.

‘Multiculinair samenleven
De multiculturele samenleving zou zijn ‘mislukt’. Maar is dat ook zo? Multiculturaliteit is diep verankerd in ons eetgedrag. We eten allang niet meer alleen sperzieboontjes of stamppot. Hebben we de benauwde spruitjeslucht niet juist van ons af kunnen schudden dankzij al die culturen? Laten we eerlijk zijn: we leven in een ‘multiculinaire’ samenleving en dat aspect van de globalisering wordt door ons allemaal op handen gedragen. Kortom: het wordt tijd dat we de veelkleurigheid wat positiever benaderen. En wel via de tafel…

Tafelen als symbool
Het samen eten is een oud symbool. Voor moslims is het een teken gastvrijheid. Joden vieren aan tafel de bevrijding uit de slavernij. Jezus tafelde met outcats en prostituees. En in de vroege kerk zaten rijk en arm aan één tafel in een demonstratie van eensgezindheid. Ook in onze geseculariseerde cultuur zien we een comeback van het tafelen. Iedereen lijkt te beseffen dat het samen eten een sociaal geheim in zich draagt.

Van borrel tot Depp
Hoe ziet het programma van deze avond er uit? Rond zes uur is het tijd voor een goed glas. Een ‘borrel-die-bindt’. Letterlijk. Je zult wel zien hoe. Daarna gaan we aan tafel. Op het menu staan gerechten uit verschillende culturen. Kook of bak je graag? Laat ons proeven van je talenten en neem iets mee! We hebben een buffetmenu, dus dat kan prima. Na elke gang is er iemand die iets vertelt over de betekenis van eten in zijn/haar religie of cultuur. Rond acht uur vertonen we de speelfilm Chocolat (2004) waarin Juliet Binoche een in slaap gesukkeld Frans stadje weer tot leven wekt door de bewoners te laten proeven van zoete lekkernijen. Komt allen en demonstreer al etend tegen de verdeeldheid!

Locatie: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam (t.o. Oosterpark). Aanvang: 18.00 uur. Vrij entree (donaties liefst in de vorm van een culinaire creatie!).

maandag 15 maart 2010

Zaterdag 27 maart en 17 april 2010

DILEMMA´S IN DE DEKALOOG

Licht & Zinnig

Dit seizoen denken we in Licht & Zinnig na over levenskeuzes en dilemma’s. Zoals jullie dat van ons gewend zijn: op lichte toon, via kunst en cultuur. Dit keer doen we dat aan de hand van een veelbekroonde filmreeks over ‘de Dekaloog’ (letterlijk: de Tien Woorden, maar beter bekend als: de Tien Geboden).

Tien verhalen over kiezen
‘Als ik het woord moraal hoor, loop ik de kamer uit,’ zou Krzysztof Kieslowski eens hebben gezegd. Niettemin maakte deze wereldberoemde Poolse regisseur een aantal prachtige films over de Tien Geboden. Het zijn tien korte verhalen over gewone mensen en hun dilemma’s. Mensen uit eenzelfde flat in Warschau die voor belangrijke levenskeuzes komen te staan.

Vrijheid en liefde
Het leven zit vol lastige keuzes, die veelal in korte tijd moeten worden gemaakt. Vrijheid is mooi, maar kan ook moeilijk zijn. Welke weg moet je kiezen? Kieslowski’s films confronteren ons met de vrijheid maar ademen ook mededogen, belichaamd in een raadselachtige figuur die steeds weer opduikt en zwijgend toekijkt op het beslissende moment. Ja, uiteindelijk is de Dekaloog een statement over liefde en broederschap die sterker blijken dan begeerte en dood. In het laatste deel vallen twee broers elkaar lachend in de armen nadat ze beroofd zijn van de postzegelverzameling van hun overleden vader, die volgens kenners miljoenen waard was.

Zaterdag 27/3: Een verhaal over geloof en twijfel
Op 27 maart gaan we van start met Dekaloog I ('Geen andere goden vereren'). Deze episode gaat over een vader die met veel liefde alleen zijn zoontje opvoedt. Ze vormen een hechte eenheid. De man gelooft heilig in de techniek. Zijn zus is een vroom katholiek en gelooft in God. Het jongetje is leergierig en vol levenslust en stelt voortdurend vragen. Maar dan gebeurt er iets vreselijks wat zowel het geloof van de vader als van de zus ernstig op de proef stelt. We beginnen om 20 uur.

Zaterdag 17/4: Een verhaal over lust en liefde
Op 17 april laten we Dekaloog VI ('Geen overspel plegen') zien. We verplaatsen ons in het leven van een jonge postbode. Met zijn verrekijker bespioneert hij een appartement aan de overkant. Hij raakt in de ban van een vrouw die steeds andere minnaars heeft en begint haar via zijn werk te stalken. De fascinatie van deze verlegen jongen verandert in een fatale verliefdheid. Na een heftige gebeurtenis waarbij lust en liefde van rol wisselen verandert de vrouw in degene die geobsedeerd raakt door de verlegen gluurder. Let op: de film begint op deze avond in verband met de zomertijd om 21 uur!

Film met nagesprek, wijn en bier
Na elke screening van ongeveer 50 minuten volgt een nagesprek waarin we film en thematiek met elkaar bespreken. Iedereen is van harte welkom. Plaats van handeling is de Muiderkerk (Linnaeusstraat 37). Er is een bar met frisdrank, wijn en bier. De toegang is vrij en de zaal gaat een half uur voor aanvang open.

dinsdag 24 november 2009

Zaterdag 12 december 2009

HOE GEK IS GELOVEN?

Licht en zinnig
Er valt iets nieuws te beleven in Amsterdam: Licht & Zinnig, sfeervolle ‘middagavonden’ over zingeving op een lichte toon. In onze ‘eerste aflevering’ aandacht voor het prikkelend pamflet van Kluun over God.

Kluun op de bres voor God?!
Ja, in de aanloop naar kerst kreeg God hulp uit onverwachte hoek. De auteur van Komt een vrouw bij de dokter (nu in de bioscoop) schreef een boekje met de ironische titel God is gek. In een betoog vol humor beweert Kluun dat geloven zo gek niet is. Hij verbaast zich over de dominantie van het atheïsme in de Nederlandse media. Hij vindt dat naïef. Als het om God gaat bestaat er geen zeker weten – ook niet het weten dat er geen God is. Twijfel is iets heel anders dan atheïsme. Kluun pleit voor openheid, voor een zoekend geloven, waarbij hij zich naast op goede argumenten ook op Einstein beroept. Kort gezegd: een briljant-komische apologie voor ‘nieuwe spiritualiteit’.

Hoe gek is geloven?
Kluuns pamflet roept vragen op. Heeft hij gelijk? Is de zekerheid van atheïsten net zo ongeloofwaardig als die van fundamentalisten? Wat is zoekend geloven? Kun je er tegenwoordig voor uitkomen dat je gelooft of word je nog steeds voor gek verklaard? Hoe (on)redelijk is het geloof? En wat te denken van Kluuns ‘religieuze ervaring’ aan het sterfbed van zijn vrouw? Kortom: stof tot nadenken en gesprek in de aanloop naar kerst…

Het programma ziet er als volgt uit:
HAPPEN(ING): 17 uur
Sfeervolle inloopmaaltijd met tapas, muziek en tijd voor ontmoeting.
WOORDENSPEL:18 uur
Discussie over het pamflet van Kluun naar aanleiding van een interviewfragment uit Pauw & Witteman.
BEELDENSTORM: 20 uur
De film What the Bleep Do We Know over de ‘terugkeer van God’ in de wetenschap, een culthit waaruit Kluun citeert.

Dus: doe je boodschappen en schuif daarna gezellig bij ons aan! Wij beginnen als de winkels sluiten. Er is kinderopvang aanwezig, dus dat hoeft je niet weerhouden. Makkelijk ook: je hoeft een keer niet te koken en bent als je wilt om acht uur weer thuis. En de diehards… die blijven lekker film kijken.

Zie je op zaterdag 12 december!

Plaats van handeling: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam (tegenover Tropenmuseum en Oosterpark)

Voor meer informatie kun je reageren via deze blog of mailen met:
nagtwagt@hotmail.com